SILO XI MĂNG – NHÀ MÁY XI MĂNG FICO HIỆP PHƯỚC

SILO XI MĂNG – NHÀ MÁY XI MĂNG FICO HIỆP PHƯỚC

Dự án Silo Xi Măng nằm trong Nhà máy xi măng FICO Hiệp Phước thuộc Công ty CP Xi Măng FICO Tây Ninh là một trong những dự án lớn giúp cung cấp nguồn nguyên liệu cho xây dựng trong khu vực và các tỉnh lân cận.

Phúc Gia

Trong dự án lần này Công Ty CP Trắc địa công trình miền Nam rất vinh dự được đảm nhận công tác quan trắc lún nghiêng phần Silo xi măng của công trình.

Phúc Gia