DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Ô MÔN 1 – CẦN THƠ

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Ô MÔN 1 – CẦN THƠ

Ngày 27/7/2020 Công ty Cổ Phần Trắc địa công trình miền Nam chính thức thực hiện công tác quan trắc chuyển vị, quan trắc lún các cảng tại dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1.

Cập nhật hình ảnh dự án […]