CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ SUNPRO – BẾN TRE SỐ 8

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ SUNPRO – BẾN TRE SỐ 8

     Thời gian cuối năm 2020, thêm một dự án Khảo Sát Địa Hình mà Công ty được vinh dự góp sức thực hiện. Dự án lần này thuộc Công trình Nhà máy điện gió Sunpro – Bến Tre số 8 tại xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

GIỚI THIỆU DỰ ÁN:

Phúc Gia

Dự án Nhà máy điện gió Sunpro – Bến Tre số 8 với công suất thiết kế 30MW nhằm phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch là xu thế tất yếu hiện nay và là định hướng phát triển kinh tế của địa phương.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

Ngày 1/12/2020, Công ty CP Trắc địa công trình miền Nam tiến hành ký kết hợp đồng Khảo sát địa hình phục vụ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công các hạng mục công trình trên bờ của công trình Nhà máy điện gió Sunpro – Bến Tre số 8 với CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI .

Theo đó, nội dung công việc Công ty Phúc Gia đảm nhận thực hiện bao gồm:

  • Khảo sát đo vẽ chi tiết trên cạn lập bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m, địa hình cấp IV khu vực Nhà điều hành, Bãi thi công cẩu lắp, diện tích dự kiến: 3,76 ha;
  • Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đường, chiều dài đo vẽ dự kiến: 5.100 m;
  • Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến đường, khoảng cách 20 m/mặt cắt; bề rộng mặt cắt chiều ngang của tuyến đường mở rộng mỗi bên 25m tính từ tim tuyến, tổng chiều rộng 50m; số lượng mặt cắt (tạm tính): 5.100m/20m + 1 = 256 mặt cắt; chiều dài đo vẽ mặt cắt ngang dự kiến: 256 mặt cắt x 50m/mặt cắt = 12.800 m.
  • Lập báo cáo kết quả khảo sát.

Cùng các yêu cầu khắc khe về chất lượng sản phẩm khảo sát xây dựng công trình phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt và tuân thủ các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.

HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH

 

Tiến hành định bằng máy GPS công nghệ cao

 

Làm mốc cao độ

 

Thực hiện khảo sát, đo đạc trực tiếp tại hiện trường bằng máy toàn đạc điện tử độ chính xác cao.

 

Với tình thần trách nhiệm cao cùng lòng yêu nghề thì  mọi khó khăn trong quá  trình làm việc Anh em đều dễ dàng vượt qua.